החזרת שיק

החזרת שיק
check return

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Помощь в написании эссе

Look at other dictionaries:

  • החזרת שיק — אי כיבוד שיק בידי בנק והשבתו למפקיד {{}} …   אוצר עברית

  • החזרת שיק טכנית — אי כיבוד שיק בידי בנק בשל פגם בניסוחו (ולא בשל העדר כיסוי בחשבון המושך) {{}} …   אוצר עברית

  • עמלת החזרה — עמלה בגין משיכת שיק ללא כיסוי; עמלה בגין החזרת חפץ לחנות ממנה הוא נרכש {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”